O projektu

Home / O projektu

Cíl projektu

V současné době přibližně 3.5 miliard uživatelů sociálních médií sdílí nepředstavitelné množství částí obsahu jako například komentáře, názory, videa, podcasty a fotografie. Toto číslo neustále roste a tou měrou by mělo i využití těchto hodnotných dat. Získání těchto dat je pouze část celého příběhu. Společnosti musí být schopné aplikovat tyto analytické nástroje, aby vytvořily své konkurenční výhody. Právě tato analýza napomáhá porozumět tomu, co je skutečně řečeno o vašem produktu či službě.

Dejme tomu, že chcete vědět, jakým způsobem reagují na vaše kampaně nebo co lidé říkají o důležité události v energetice. To vše, ba i více lze hmatatelně sledovat provedením kvantitativní analýzy, analýzy sentimentu, analýzy předvídání či objevování témat. Naše platforma je vytvořena na míru výslovně pro energetický sektor, abyste mohli provádět analýzu skrze doslova jakýkoliv zdroj či časovém období. Ba co více, nabízíme přidané možnosti přesně segmentovat analýzu dle regionu, tématu, pohlaví a mnoho dalších požadovaných kategorií.

Aktivity

Lokalizování již existující Social Media Analytics Platformy tak, abychom se zaměřily na tržní jazyky (CZ, SI, SL, HU, AU, CRO).

Speciální balíček pro energetický průmysl je zásadní vzhledem k tomu, že se průmyslová odvětví značně liší, co se týče odborné terminologie. Tento balíček zajišťuje, že porozumění založená na datech jsou relevantní formou tvorby rozhodnutí vztahujících se k energetickému sektoru, neboť dokáže zavést do jedinečných kontextuálních nuancí.

Naši odborní instruktoři e-vzdělávání mají více než desetileté zkušenosti s vytvářením a aplikací online modulů. Jako takový, je naším cílem poskytovat inkluzivní a efektivní vzdělávací zkušenosti přes on-line sadu, která je zaměřena na všechny naše cílové  trhy.

We will make the Social Media Anayltics services available for Croatia, Czech Republic, Slovenia and Slovakia. We will hold local workshops to introduce the new innovative services in these countries.

Cílové skupiny

ENERGETICKÝ SEKTOR

Energetický sektor je dynamický a vzhledem k rapidnímu technologickému pokroku také nepředvídatelný. Nicméně obchodní politika a strategie může být promyšlenější a možné konkurenční výhody identifikovány díky využití lokalizované SMA platformy. Nadto investiční společnosti se mohou lépe informovat co se týče trvale udržitelných projektů a veřejného mínění.

Konzultační firmy, zaměřené na společnosti orientované v oblasti energií, mohou výrazně benefitovat z našeho nástroje, díky němuž mohou lépe přezkoumat pozici svého klienta na trhu a detekovat konverzace na téma energií napříč různými zeměmi.

Dodávky obnovitelné energie mohou zvýraznit, co spotřebitelé vyhledávají a kde je možné pozitivně využít života schopný trh. Zachyťte, jakým způsobem spotřebitelé reagují na regulace, kde vězí jádro jejich stížností a objevte problémy dříve než se vystupňují.

CÍLOVÉ ZEMĚ

Partners

Ad-Vitalis založena v roce 2000, vpřed smýšlející a dynamicky se rozvíjející IT společnost. Zaměřuje se na východní Evropu, využívá technologie pro objemná data, čímž zajišťuje klientům přidanou hodnotu. Díky neustálému vývoji a strategickým iniciativám úspěšně zaměřuje příležitosti v specificky zaměřených trzích v rámci Big Data trhů

Kontakt: autoritenm@gmail.com

V základě podnikatelská firma, Artamet Ltd. je jednička v metodách učení současné doby.

Realizované projekty zahrnovaly vysoce kvalitní, na míru šitou náplň e-učení jako například e-hry a herní náplň pro studenty, stejně tak i pro poskytovatele vzdělání, univerzity a školy. Kombinací znalostí a obchodní inteligence maximalizují uživatelskou zkušenost klientů.

Nedávná expanze vytvořila základnu pro tento projekt: Byla vyvinuta SMA (Analýza sociálních médií) platforma, která umožňuje výzkumníkům trhu rozšířit marketingové reporty. S rozsáhlými zkušenostmi v šíření informací se Artamet Ltd. výstižně nachází v pozici poskytovatele metadat.

Kontakt: artamet@gmail.com

ENERGO-DATA je kozultační firma založena v roce 2009 experty z prostředí energií a obchodní konzultace. Tyto konzultace jsou poskytovány multinárodním firmám, národním institucím a různým veřejným úřadům. Jejich IT kapacity kombinované s průmyslovým know-how z nich dělá vynikající firmu pro podporu inovací.

Kontakt: dvidakovic@gmail.com

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
Skip to content